صافی نیوز

برچسب: والدین دانش آموز

صافی نیوز: معاون مدرسه ای در شهرستان آق قلا مورد ضرب و شتم والدین یک دانش آموز قرار گرفت.