صافی نیوز

برچسب: وحید قبادی دانا

صافی – رئیس سازمان بهزیستی کشور از جمع‌آوری ۶۴ میلیارد و تهیه ۶۰ هزار لباس گرم در کمپین لبخند مهربانی خبر داد و تاکید کرد: کمپین لبخند مهربانی با عنوان عیدانه از ۲۷ بهمن ماه تا ۲۷ اسفند ماه مبالغی که مردم به صورت نقدی و غیرنقدی داده‌اند، در قالب بسته‌‌‌های غذایی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت.
صافی – رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: احساس و میزان برآورد مردم از شیوع اعتیاد بیشتر از آمار واقعی است؛ عددی که مردم از میزان اعتیاد در جامعه حدس می زنند، تفاوت معناداری با میزان واقعی آن دارد.
صافی – رئیس سازمان بهزیستی کشور طی آیینی، ورود رسمی این سازمان به فضای مجازی را اعلام کرد و گفت: از این پس پیام هایی با عنوان «کاربین» در فضای مجازی به منظور پیشگیری از اعتیاد منتشر می شود.