صافی نیوز

برچسب: وحید کنعانی

صافی – اعضای یک جوان 41 ساله که دچار سکته مغزی شده بود جان چهار بیمار نیازمند را نجات داد.