صافی نیوز

برچسب: پایگاه هشتم شکاری

صافی – جانشین پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان گفت: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران در حوزه نظامی استقلال و خودکفایی در تولید تجهیزات آفندی و پدافندی نیروهای مسلح است.