صافی نیوز

برچسب: کاربین

صافی – معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک نیروی انتظامی به مرکز نگهداری معتادان متجاهر (ماده ۱۶) با نام «سروش» خبر داد.
صافی – رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: احساس و میزان برآورد مردم از شیوع اعتیاد بیشتر از آمار واقعی است؛ عددی که مردم از میزان اعتیاد در جامعه حدس می زنند، تفاوت معناداری با میزان واقعی آن دارد.
صافی – رئیس سازمان بهزیستی کشور طی آیینی، ورود رسمی این سازمان به فضای مجازی را اعلام کرد و گفت: از این پس پیام هایی با عنوان «کاربین» در فضای مجازی به منظور پیشگیری از اعتیاد منتشر می شود.