صافی نیوز

برچسب: کرم ضدآفتاب

کرم ضدآفتاب
صافی نیوز / عدد SPF در واقع اشاره به میزان از انرژی نور خورشید (یا در واقع پرتوهای ماورای بنفش نور خورشید) درریافتی روی پوست محافظت‌شده (با کرم ضد آفتاب) نسبت به پوست محافظت‌نشده دارد.