صافی نیوز

برچسب: کمک مالی

صافی نیوز: ۶۸۰ میلیون ریال از محل درآمد موقوفات مراغه به دانش آموزان و دانشجویان کمک مالی پرداخت شد.