صافی نیوز

برچسب: کمیته تحقیق و تفحص

مجلس شورای اسلامی
صافی نیوز / نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موافقت کردند.