صافی نیوز

برچسب: کمیته پیشگیری از آنفلوآنزا

صافی – عضو کمیته کشوری پیشگیری از آنفلوآنزا گفت: موج اپیدمی آنفلوآنزای فصلی که تا سه هفته گذشته در سراسر کشور رو به افزایش بود، فروکش کرد.