صافی نیوز

برچسب: گراش

کرونا تولد کودک
صافی نیوز / معاون اجتماعی بهزیستی فارس با اشاره به کشف نوزاد رهاشده در خیابانی در شهرستان گراش فارس گفت: حال عمومی این نوزاد پسر که در بیمارستان گراش بستری شده، خوب است.