صافی نیوز

برچسب: گرجستان

مجید موثقی
صافی نیوز / مجید موثقی سینماگر ایرانی برای داوری در جشنواره فیلم «توفوزی-TOFUZI» دعوت شد.