صافی نیوز

برچسب: گنگ شوانگ

صافی – سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اتهامات وزارت دادگستری آمریکا به شرکت مخابراتی هواوی را سیاسی خواند و گفت: آمریکا قصد دارد مانع فعالیت اقتصادی و تجاری قانونی و حقیقی شرکت‌های چینی شود که چنین رفتارهایی توطئه آمیز و دارای انگیزه های های سیاسی است.