عضو شورای فضای مجازی:

انقلاب اسلامی با وجود ریزش‌ها رویش‌های زیادی داشته است/ جوانان زبان فضای مجازی را بشناسند

صافی - عضو شورای فضای مجازی گفت: ریزش نیروهای انقلابی که روزی پیشگام بوده‌اند، ناراحت کننده است ولی این ریزش‌ها طبیعی است.

عزت الله ضرغامی در جمع دانشجویان دانشگاه مراغه اظهار داشت: انقلاب اسلامی با اینکه ریزش‌هایی داشته ولی رویش‌های آن بیشتر از ریزش‌هایش بوده است.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی براساس آنچه برخی‌ها فکر می‌کنند، زنده است و آنهایی که از انقلاب بریده‌اند، در ادامه انقلاب‌گری بی‌بصیرت شده‌اند.

ضرغامی تصریح کرد: با وجود بریدن برخی انقلابی‌ها، امروز جوان انقلابی و با بصیرت بسیاری پای انقلاب ایستاده‌اند و خواهند ایستاد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های پس از انقلاب گفت: پس از انقلاب اسلامی، در ایجاد زیرساخت‌ها، تامین امکانات آب، برق، گاز و تلفن برای مناطق محروم براساس آمارهای جهانی پیشرفت خوبی در کشور صورت گرفته است.

عضو شورای مجازی در ادامه، خطاب به جوانان فعال فضای مجازی خاطرنشان ساخت: جوانان اگر می‌خواهند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، باید زبان آن را بشناسند.

وی افزود: فضای مجازی با وجود خطرات، فرصتی مناسب برای انعکاس دیدگاه‌ها، نظرات و مطالب است.

ضرغامی ادامه داد: فضای مجازی بهترین محل برای جوانان جهت بیان دیدگاه‌ها و نظرات است و آشنایی با زبان این فضا نیازمند مهارت است.

وی گفت: کسانی که با این فضا آشنایی دارند، بهتر می‌توانند دیدگاه‌های خود را بیان و منعکس کنند.

ضرغامی یادآور شد: کسانی که استعداد دارند از فعالیت در فضای مجازی ترس نداشته باشند و فعالیت منطقی در این فضا بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف خواهد کرد.

عضو شورای فضای مجازی افزود: در کشور هیچ‌کس طرفدار بستن فضای مجازی نیست.