رویدادهای اخیر

صافی در اینستاگرام

تازه های اجتماعی

تازه های ورزشی

نام و نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

پیام

رسانه خبری صافی

پایگاه خبری صافی، کار خود را از اول آذر ماه سال ۱۳۹۵ آغاز کرده و هم اکنون با شماره نوبت ۱۶۸۵ در نوبت هیات نظارت مطبوعات قرار دارد.
مشی رسانه ای صافی بیشتر خبری بوده و بخش دانستنی های آن با بیش از ۱۲۰ موضوع، اطلاعات صحیحی را از فرهنگ چگونگی زندگی بیان می کند.