اتوبوس مسافربری مشهد- تهران آتش گرفت

صافی - صبح امروز اتوبوس مسافربری مشهد- تهران در 55 کیلومتری نیشابور در شعله های آتش سوخت.

سید مهدی حسینی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: این حادثه زمانی رخ داد که لاستیک عقب سمت راننده به علت نا معلومی داغ شده بود که با استشمام بوی لاستیک ، راننده به سرعت اتوبوس را متوقف کرده بود و همزمان اقدام به خاموش کردن آتش با استفاده از خاموش کننده پودری و تخلیه مسافران کرد.

وی افزود: خوشبختانه سرعت عمل راننده موجب شد در همان لحظات اولیه تمامی مسافران به سلامت از اتوبوس خارج شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: به دلیل اینکه لاستیک سمت داخل آتش گرفته بود و پودر به خوبی بر روی آتش پاشیده نشده بود، اقدام راننده برای خاموش کردن آتش موفقیت آمیز نبود و شعله‌های آتش به داخل اتاق اتوبوس سرایت کرد و اتوبوس کامل شعله ور شد.

حسینی افزود: فاصله زیاد محل حادثه و زمان بر بودن رسیدن نیرو‌های آتش نشانی به محل حادثه و جریان باد موجب شد که شعله‌های آتش بسیار سریع تمام اتوبوس و وسایلی را که داخل آن جا مانده بود به طور کامل بسوزاند.

وی گفت: علت آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است و میزان خسارت نیز با توجه به وجود برخی از لوازم و مدارک مسافران در داخل اتوبوس نیاز به بررسی بیشتر دارد.