اختلال در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری

صافی نیوز/ سامانه ساجد دیوان عدالت اداری حدودا از دو ماه قبل، از دسترس خارج است.

به گزارش صافی،سامانه ساجد به دفعات دچار اختلال گردیده و مدتی طولانی با مشکل مواجه شده و  ظاهرا عزمی نیز جهت ساماندهی به وضعیت این سامانه وجود ندارد.

ثبت درخواست رسیدگی به تعارض آرای شعب، ثبت دادخواست اعاده دادرسی، ثبت دادخواست اعتراض ثالث و ثبت دادخواست ورود ثالث و همچنین خدمات مشاهده و پیگیری پرونده و ارسال لوایح و اوراق قضایی در این سامانه در دسترس مراجعان بود.

انتهای پیام/