ارمغان آلودگی روان آب های حاشیه شهر مشهد

صافی نیوز / روان آب های کوچه ها به انتهای کوچه و مقصدی نامناسب در منطقه ای که معلوم نیست چه عواقبی برای بهداشت محیط و جامعه خواهد داشت هدایت می شود.

به گزارش صافی، در محله انصار شهرک شهیدرجایی مشهد ودر انتهای آن روان آب های کوچه ها که گاها حاوی آلوده ترین مواد منازل است به انتهای کوچه هدایت می شود.

طی بررسی انجام شده از اهالی محله سالهاست این روان آب ها بی هدف از کوچه خارج شده و  در انتهای کوچه که هیچ منزل مسکونی ندارد رها می شود.

دیده شده گاها کودکان با این آب های آلوده و بی هدف بازی می کنند و این کار باعث ایجاد بیماری های گوارشی و پوستی برای آنها می شود.

عدم وجود یک مکان مناسب برای جمع آوری این آب ها یا هدایت آنها به مرکز تصفیه فاضلاب هم بهداشت منطقه را به خطر انداخته و هم به سبب وجود مواد شیمیایی محلول در این آبها باعث از بین رفتن خاک و همچنین صدمه به منابع آب زیرزمینی شهر می شود.

انتهای پیام/