میرسلیم:

اقتدار موشکی ایران متکی بر دانش و تجربه 35 ساله است

صافی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تمام دشمنان و بدخواهان ما باید بدانند از تسلط نظامى سپاه که یکى از وجوه آن توانمندی موشکى است در امان نیستند.

مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر تروریسیت‌های شرق رود فرات گفت: این حملات موشکى کمترین کارى بود که باید نسبت به عوامل خبیث و آدم‌کش داعش انجام مى‌گرفت.

وی درباره این موضوع که عملیات موشکی سپاه چه میزان می‌تواند در اقتدار منطقه‌ای ایران تاثیر گذار باشد، خاطرنشان کرد: اقتدار موشکى ایران متکى به دانش و تجربه‌اى 35 ساله است و حکایت از اقتدارى دقیق و بى‌بدیل دارد.

میرسلیم تاکید کرد: تمام دشمنان و بدخواهان ما باید بدانند از تسلط نظامى سپاه که یکى از وجوه آن توانمدی موشکى است در امان نیستند و بهتر است تا دیر نشده به اصلاح خود بپردازند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که حمله موشکی سپاه چه تاثیری بر قدرت بازدارندگی ایران خواهد داشت؟ گفت: این عملیات باعث تنبیه داعش و هم پیمانانش و همه آدمکشانى است که در منطقه اجیر شده‌‌اند و قطعا بر انزواى آنها خواهد افزود.