اولین عکس سلفی بازیگر زن معروف و دخترش

فقیهه سلطانی اولین سلفی اش را با فرزند خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. این بازیگر نوشت:اینم اولین سلفى من و گندم خانم…همتونو دوست داریم خیلى زیاد

فقیهه سلطانی اولین سلفی اش را با فرزند خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

این بازیگر نوشت:اینم اولین سلفى من و گندم خانم…همتونو دوست داریم خیلى زیاد