ایجاد 1 میلیون شغل در دولت سیزدهم واقعیت دارد؟

صافی نیوز / رئیسی روز یکشنبه در جریان دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آماری اشاره کرد که خبرساز شد.

به گزارش صافی به نقل از اقتصاد آنلاین، رییسی در این جلسه با استناد به آمارهای ۶ماهه دوم ۱۴۰۰ و ۶ماهه اول ۱۴۰۱، از ایجاد نزدیک به ۱میلیون شغل خبر داد. اما آمارهای رسمی در این رابطه چه می‌گوید؟

بر این اساس میزان شاغلان در انتهای تابستان ۱۴۰۰ برابر ۲۳میلیون و ۴۰۴ هزار نفر بوده که این عدد در انتهای تابستان ۱۴۰۱ به ۲۳میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده است

بنابراین خالص اشتغال ایجادشده در بازه زمانی مورد اشاره رییس جمهور برابر ۳۷۵هزار نفر بوده است.

این به آن معنی است که اگر در این یکسال ۱میلیون شغل ایجاد شده باشد، ۶۲۵هزار شغل موجود از بین رفته که در نهایت خالص اشتغال اضافه شده برابر ۳۷۵هزار نفر بوده است.

البته اخیرا آمار نیروی کار مربوط به پاییز ۱۴۰۱ هم منتشر شده که مجموع شاغلان را ۲۴میلیون و ۷۰هزار نفر گزارش می‌کند.

در این صورت هم در ۱۵ماه یعنی از انتهای تابستان ۱۴۰۰ (یعنی شروع به کار دولت سیزدهم) تا انتهای پاییز ۱۴۰۱، خالص اشتغال اضافه شده برابر ۶۶۶هزار نفر بوده است.

انتهای پیام/