این زن ۲۵ ساله حس کرد چیزی در شکمش می‌جنبد و فورا خود را به بیمارستان رساند

النا سدووای اکراینی ۲۵ ماهه باردار بود اما به دلیل احساس بسیار ناخوشایند از چیزی که خارج از رحم و در داخل شکمش می‌جنبید فورا خود را به اورژانس رساند. این زن منتظر سه‌قلوهای خود بود اما معاینات نشان داد یکی از جنین‌ها خارج از رحم در حال رشد است. این جنین نارس با وزن […]

النا سدووای اکراینی ۲۵ ماهه باردار بود اما به دلیل احساس بسیار ناخوشایند از چیزی که خارج از رحم و در داخل شکمش می‌جنبید فورا خود را به اورژانس رساند.

این زن منتظر سه‌قلوهای خود بود اما معاینات نشان داد یکی از جنین‌ها خارج از رحم در حال رشد است. این جنین نارس با وزن کمتر از یک کیلو ناچارا متولد شد اما خطر دو جنین دیگر را هم تهدید می‌کرد و امکان تولد پیش از موقع بالا بود. برای مادر استراحت مطلق تجویز شد اما بعد از ۳۸ روز دو نوزاد دیگر هم متولد شدند. امروز حال هر سه کودک خوب است و یک و نیم سال سن دارند.