رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام:

بارش ها تا فردا در استان ایلام ادامه دارد

صافی - سرعت باد به بازده نسبتا شدید تا شدید برای مهران خواهد رسید به همین دلیل بهتر است که زوار حسینی لباس مناسب و گرم به همراه داشته باشند.

مجتبی میهن پرست رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام اظهار داشت: با توجه به نفوذ یک سامانه ناپایدار به سطح استان انتظار داریم که به تدریج برخی ساعت فردا بارندگی های به صورت رگبار و رعد و برق داشته باشیم.

وی افزود: سرعت باد نیز به بازده نسبتا شدید تا شدید برای مهران خواهد رسید به همین دلیل بهتر است که زوار حسینی لباس مناسب و گرم به همراه داشته باشند.

وی گفت: با توجه به این که خطر صاعقه در مناطق گرمسیری است، مردم در فضای باز تردد نکنند.

مدیریت بحران استان نیز هشدار داده زائران در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اتراق یا استراحت نکنند.