باهنر:

با آغاز دور جدید تحریمها اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد

صافی - دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: سیزده آبان (موعد اعمال تحریم های جدید آمریکا) اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. کارهایی که گفته‌اند را زودتر شروع کرده‌اند و اینکه جامعه منتظر یک اتفاق بزرگ باشد، اینطور نخواهد بود.

محمدرضا باهنر در ابتدای نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به حادثه تروریستی اهواز گفت: در مورد این داستان اهواز و آن حادثه تروریستی نگرانی‌هایی در کشور در مورد امنیت و اطلاعات و اقتداری که وجود دارد و سوالاتی به وجود آمد اما در کل یک عملیات مهم نظامی نبود. البته اگر سیستم اطلاعاتی ما با دقت بیشتری به این مراسم توجه می‌کردند امکان داشت تلفات کمتر باشد و البته پاسخ مستقیمی به کسانی که این مسائل را رقم زدند خواهند داد.

وی افزود: تصوراتی که در جامعه به وجود آمده این است که جنگ، جنگ اقتصادی است اما جنگ رسانه‌ای خیلی سنگین‌تر و پرحجم‌تر کار می‌کند، حتی بعضی از آثار را خیلی بزرگتر از آنچه که هست نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه باید نقشه راه داشته باشیم و در مورد واقعیات با مردم صحبت کنیم، تاکید کرد: سیزده آبان (موعد اعمال تحریم های جدید آمریکا) اتفاق جدیدی نمی‌خواهد بیافتد. کارهایی که گفته‌اند را زودتر شروع کرده‌اند و اینکه جامعه منتظر یک اتفاق بزرگ باشند اینطور نخواهد بود. ما باید در جنگ اقتصادی روش مناسبی را اتخاذ کنیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: افکار عمومی هم عوام و خواص نگرانی این اوضاع را پیدا کرده‌اند که شرایط از کنترل خارج است و کسی اراده‌ای برای این وضعیت ندارد. همه‌ وظیفه‌مان است که دولت را کمک کنیم و مسیری غیر از دولت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بعضی از وزارت‌خانه‌ها الان چند ماه است که وزیر ندارند، گفت: طرح‌های جدی وجود دارد و در میان اقتصاددان‌های ملی دو گروه وجود دارند؛ یکی می‌گوید باید ارز را تک نرخی کنیم که در این روش عده‌ای زیر خط فقر می‌روند که باید این را جبران کرد و با یکسان کردن نرخ‌ها برخی مشکلات حل می‌شود. دیدگاه دیگر این است که با قوه قهریه اقتصاد را کنترل کرد.

باهنر با اشاره به تشکیل شورای عالی اقتصادی گفت: همگرایی قوا با هم باید بیشتر باشد و این ستاد باید بتواند به عنوان قرارگاهی مختار و مدبر ایفای نقش کند. باید از جلسه روسای قوا استفاده بهتری شود و همدلی ها و هماهنگی ها در قرارگاه اقتصادی در جنگ اقتصادی بیشتر شود.

دبیرکل جامعه مهندسین در پایان گفت: درباره انتخابات نظام مهندسی ساختمان باید بگویم که متاسفانه کشمکشهای وزارت راه و نظام مهندسی زیاد شده است و ما بعنوان جامعه اسلامی مهندسین این دوره از هیچ لیستی حمایت نمی‌کنیم و سکوت خواهیم کرد.