جلسه هماهنگی افتتاح پروژه راه آهن مراغه – ارومیه برگزار شد

صافی - جلسه هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری و افتتاح پروژه راه آهن ارومیه برگزار شد.

ظهر امروز جلسه هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری و افتتاح پروژه راه آهن سراسری مراغه به ارومیه با حضور معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری و سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار ارومیه و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در محل ایستگاه راه آهن ارومیه برگزار شد.

در سفر ریاست محترم جمهوری آقای دکتر روحانی به آذربایجان غربی پروژه راه آهن مراغه به ارومیه به همراه چند طرح و پروژه عمرانی، اقتصادی در استان به بهره برداری می رسد.