حذف انتخابات تناسبی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

صافی نیوز / سخنگوی کمیسیون شوراهای مجل از ارسال طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس با اعمال اصلاحات جدید به هیئت رئیسه قوه مقننه خبر داد.

به گزارش صافی به نقل از تسنیم، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی مجدد طرح اصلاح مفادی از قانون انتخاب مجلس شورای اسلامی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

وی با بیان اینکه 200 پیشنهاد، ابهام و شبهات از سوی نمایندگن درباهر طرح اصلاح قانون انتخاب مجلس مطرح شده بود، گفت:در این جلسه این پیشنهادات بررسی شد که بیشتر این پیشنهادات ویرایشی و اصلاح قانون نویسی بود که به تصویب اعضای کمسیون شوراها رسید.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به مهمترین مصوبه اعضای کمیسیون شوراها دراین جلسه گفت: در این جلسه با موافقت اعضا انتخابات تناسبی از طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس حذف شد و قرار شد که این موضوع به صورت طرحی مجزا در کمیسیون مطرح و ارزیابی شود.

حدادی عنوان کرد:طرح مذکور با اعمال اصلاحات جدید به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد تا در نوبت رسیدگی در جلسه علنی قرار گیرد.

کلیات طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی رد شده بود که با استناد به ماده 130 آیین نامه داخلی مجلس و بنا به درخواست 112 نماینده، این طرح مجدد به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع داده شده بود.

انتهای پیام/