حقوق کارکنان شرکت های دولتی سال ۱۴۰۲ افشا می شود

صافی نیوز / تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی تدوین و تصویب می‌شود.

به گزارش صافی به نقل از تسنیم، یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولا ً بودجه شرکتهای دولتی است. در لایحه بودجه سال 1402 برای ایجاد شفافیت در این شرکتها گامهای مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی تدوین و تصویب می‌شود.

از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکتها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود. از طرف دیگر شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور در سال 1402 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهند کرد، همچنین با حذفح واشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکتها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سودشرکتهای دولتی61درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

یکی ازبخشهای حاشیه ساز بودجه که بعضا مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلفهای پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده ها در این بخش جمع شود.

انتهای پیام/