به گزارش صافی، در هفته گذشته مهم ترین اتفاق، خروج سرمایه حقیقی از این بازار به مانند هفته های اخیر بود. تا جایی که در مجموع، این رقم به هزار و 311 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در 18 روز معاملاتی اخیر بیش از 12 هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شده است. رشد قیمت ها در دیگر بازارهای مالی و موازی بورس، یکی از دلایل خروج پول توسط سهامداران حقیقی اعلام شده، اما کاهش نیافتن بی اعتمادی به بازار سرمایه با توجه به اتفاقات و ریسک های بیرونی وارد شده به این بازار، از جمله دلایل افت بورس در هفته پایانی بهمن ماه به شمار می رود.