خرید تجهیزات لازم برای مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه

تجهیزات لازم پزشکی برای مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه با صرف ۲۵ میلیارد ریال خریداری شد. به گزارش صافی؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت : این تجهیزات شامل تخت های بستریخرید تجهیزات لازم برای مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه بیماران ، تخت های جراحی و تجهیزات پزشکی مورد برای این بیمارستان ۱۶۰ است . […]

تجهیزات لازم پزشکی برای مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه با صرف ۲۵ میلیارد ریال خریداری شد.

به گزارش صافی؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت : این تجهیزات شامل تخت های بستریخرید تجهیزات لازم برای مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه بیماران ، تخت های جراحی و تجهیزات پزشکی مورد برای این بیمارستان ۱۶۰ است .

جنتی افزود : مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تامین تجهیزات درمانی و پزشکی ، این طرح سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه هزینه  خرید تجهیزات این طرح از اعتبارات هیات امنای ارزی تامین شده است گفت : امسال برای تکمیل این مرکز ۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات  یک درصد ارزش افزوده و قانون بودجه سال ۹۵ اختصاص یافته است.

جنتی خاطرنشان کرد :  برای این مرکز آموزشی و درمانی تا کنون ۱۷۰میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با اشاره به اینکه در بیمارستانهای این شهرستان  از ۱۰ شهر جنوبی  آذربایجان شرقی و غربی بیمار پذیرش می شود افزود : با در نظر گرفتن جمعیت ۲۶۰ هزار نفری مراغه و ارجاع بیمارانی از شهرهای همجوار به بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام ، امکانات بیمارستانی این شهرستان جوابگوی مراجعه کنندگان نیست.