رودخانه صفارود رامسر در آستانه طغیان؛ مردم از این رود فاصله بگیرند

صافی - ستاد مدیریت بحران رامسر از مردم و مسافران خواست تا از رودخانه صفارود به دلیل احتمال طغیان فاصله بگیرند.

 آب رودخانه صفارود شدیدا بالا آمده و در صورت ادامه بارش و افزایش آب رودخانه صفارود امکان حادثه وجود دارد.

از کسبه و ساکنان مجاور رودخانه صفارود خواسته شد تا از این رودخانه فاصله بگیرند و مردم نیز از تردد در مجاورت این رودخانه خودداری کنند.

هنوز آب رودخانه یک متر تا سطح خیابان فاصله دارد و در صورت بالا آمدن امکان حوادث وجود دارد. تمام نیروهای امدادی و مدیریت بحران در این منطقه حضور دارند و به صورت حضوری در حال تخلیه ساکنان اطراف رودخانه صفارود هستند.