رئیس ستاد اربعین حسینی همدان:

زائرین به مرزهای چذابه و شلمچه هدایت می شوند

صافی - رئیس ستاد اربعین حسینی همدان گفت: به دلیل بروز طوفان در مهران زائرین عبوری از استان همدان در صورت اصرار به ادامه مسیر به سمت مرزهای چذابه و شلمچه هدایت می شوند.

مهرداد نادری فر در گفتگو با رادیو اربعین گفت: به دلیل بروز طوفان در مهران زائرین عبوری از استان همدان در صورت اصرار به ادامه مسیر به سمت مرزهای چذابه و شلمچه هدایت می شوند.

رئیس ستاد اربعین استان همدان افزود: اقامتگاه ها و محل های اسکان موقت برای زائرین عبوری از این استان فراهم و آماده ارائه خدمات به زائرین است.

وی تصریح کرد: زائرین عبوری از استان همدان می توانند با سامانه صدای زائر پیش بینی شده در این استان به شماره ۳۱۳۸ جهت اطلاع از وضعیت جاده ها و محل های اسکان تماس حاصل کنند.