اطلاعیه وزارت اطلاعات

شناسایی خانه تیمی و دستگیری ۲۲ تروریست در ارتباط با حادثه اهواز

هویت تیم پنج نفره تروریستی وابسته به گروه‌های تجزیه‌طلب تکفیری تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی شناسایی، خانه‌ تیمی این تروریست‌ها کشف و ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی‌ کننده و دخیل در حادثه مذکور دستگیر شدند.

هویت تیم 5 نفره تروریستی وابسته به گروه‌های تکفیری و تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی شناسایی و خانه تیمی این تروریست‌ها کشف و 22 نفر از عوامل پشتیبانی‌کننده و دخیل در حادثه تروریستی اهواز دستگیر شدند.

بنا بر اطلاعیه وزارت اطلاعات، از خانه تیمی این تروریست‌ها مواد منفجره، وسائل نظامی و امکانات ارتباطی کشف و ضبط شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: حامیان و هادیان خارجی اقدام تروریستی مذکور شناسایی شدند که اطلاعات تکمیلی آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.