غزه حیات نمی خواهد؟

صافی نیوز/ در جنگ اسرائیل علیه مردم غزه کشور مذکور به نقض حق حیات دست زده است.

به گزارش از صافی طبق ماده ۱۰ میثاق مدنی و سیاسی هیچ فردی حق ندارد که به نسل کشی  قشری از مردم اقدام کند.

این در حالی است که قدرت های اسرائیلی نه تنها اقدام به این نسل کشی کردند بلکه آن را در قالب امنیت به جهان نشان داده اند.

انتهای پیام/