فدراسیون کشتی از وزن‌کشی تیم پتروشیمی بهشهر جلوگیری کرد

صافی - دیدار دو تیم‌ پتروشیمی بهشهر و آرش زین بابل که قرار بود امروز ساعت ۱۷ در سالن دانشگاه آزاد اسلامی بابل برگزار شود لغو شد.

با مخالفت فدراسیون کشتی به دلیل عدم تسویه حساب تیم پتروشیمی بهشهر با کشتی‌گیر روسی خود و مقاومت تیم بهشهری در نتیجه وزن کشی انجام نشد تا در نتیجه دیدار این تیم‌ مقابل آرش زین بابل برگزار نشود.

فدراسیون کشتی اصرار داشت تا با کشتی گیر روسی پتروشیمی بهشهر تسویه حساب شود اما این کشتی‌گیر در هیچ مسابقه ای برای تیم پتروشیمی به میدان نرفته بود.

فدراسیون کشتی اصرار داشت تا برای جلوگیری از بدهی منظور شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، مبلغ 80 میلیون تومان به او داده شود که تیم پتروشیمی قبول نکرد و وزن کشی نکرد تا دیدار امروز دو تیم مازندرانی در بابل برگزار نشود.