حاجی دلیگانی:

قانون تبدیل کاربری اراضی مدارس تعیین تکلیف شد

صافی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف قانون تبدیل کاربری اراضی مدارس در جلسه این کمیسیون خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره مصوبات امروز کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: بحث و گفت‌وگوهایی درباره مسائل مربوط به آموزش و پرورش صورت گرفت که محور آن به نوعی تقویت بودجه آموزش و پرورش بود و بیشتر مواد آن رای آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: مقرر شد یک درصدی از درآمد بانک‌ها و موسسات مالی که در قانون بودجه هم پیش‌بینی شده بود برای سرانه مدارس، افزایش حقوق فرهنگیان و همچنین خدمتگزاران مدارس هزینه شود.

حاجی دلیگانی درباره موضوع اراضی مدارس، گفت: قانونی که درباره تبدیل کاربری اراضی مدارس برای تامین درآمد آموزش و پرورش بود، تعیین تکلیف شد و قرار بر تامین اعتبار شد.

وی درباره نحوه تقسیم این اعتبارات، گفت: قرار شد 30 درصد در اختیار مدرسه، 20 درصد در آموزش پرورش ناحیه یا منطقه 30 در‌صد در اختیار آموزش و پرورش و 5 درصد هم در اختیار کانون‌های پرورش فکری نوجوانان اختصاص داده شود.