مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی:

قرارداد «استوکس» و «لی اروین» فسخ نشده است

صافی - مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: قرارداد «استوکس» و «لی اروین» فسخ نشده است.

علیرضا اسدی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت قرارداد استوکس گفت: قرارداد این بازیکن فسخ نشده و مفتوح است. با توجه به تکرار مسائل انضباطی توسط آنتونی استوکس، جلسات متعدد کمیته انضباطی با حضور وی برگزار شد.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به اینکه باشگاه تمامی مفاد قرارداد خود در مورد این بازیکن خارجی را اجرا نموده و وی نیز با تایید کتبی دریافت کلیه مطالبات اصرار به ترک ایران داشت، بهانه تراشی‌ها دلیلی بر عدم اقدامات قانونی نخواهد بود.

اسدی همچنین گفت: باتوجه به شرایط این بازیکن، مسائل انضباطی و نگاه نامتناسب ایشان با اصول حرفه ای باشگاه، کمیته انضباطی وی را ملزم به تبعیت از مفاد مندرج در قرارداد نمود و در مرحله اول ۳۰ درصد قرارداد ایشان کسر شد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی همچنین گفت: شرایط روحی و روانی استوکس و نگاه وی به فوتبال در این مقطع با نگاه باشگاه، همخوانی نداشت که این عدم همخوانی می‌توانست اصول حرفه‌ای باشگاه را خدشه‌ دار کند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور در خصوص اروین نیز گفت: پرونده لی اروین نیز در کمیته انضباطی باشگاه مفتوح است و در این ارتباط تصمیم گیری ها اعلام می شود، البته اگر رفتار این بازیکن تغییر کند باشگاه نیز در تصمیماتش تجدیدنظر می کند.

اسدی در خصوص رفتن استوکس از تبریز نیز گفت: باشگاه این حق را برای خود قائل است که با پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی حقوق قانونی خود را استیفا کند، این اقدامات با ترک شهر تبریز توسط وی، از امروز اجرایی خواهد شد.