کاریکاتور؛

متهم گرانی میوه، دلار یا دلال!

علت افزایش قیمت میوه جات در بازار به دلیل وجود دلالان است نه گرانی دلار!

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی: علت افزایش قیمت میوه جات در بازار به دلیل وجود دلالان است نه گرانی دلار!