طی حکمی از سوی سرپرست استانداری آذربایجان شرقی؛

مدیر دفتر استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

صافی - طی حکمی از سوی سرپرست استانداری آذربایجان شرقی، رحیم قاسم زاده بعنوان مدیر دفتر استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.

طی حکمی از سوی جواد رحمتی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی، رحیم قاسم زاده بعنوان مدیر دفتر استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.

قاسم زاده، مدیریت روابط عمومی فرمانداری شهرستان تبریز، معاونت فرمانداری شهرستان کلیبر و بخشداری مرکزی تبریز را در کارنامه خود دارد.