مدیر کل زندانهای آذربایجان شرقی از زندان مراغه بازدید کرد

صافی - جمشیدی مدیر کل زندان های آذربایجان شرقی از زندان مراغه بازدید کرد.

خشایار جمشیدی مدیر کل زندان ها ی استان به همراه جوادی معاون سلامت، اصلاح و تربیت و رضازاده ذیحساب اداره کل از زندان مراغه بازدید و ضمن بررسی طرح های عمرانی در حال انجام ، در محفل انس با قرآن زندان مراغه حضور یافت.

جمشیدی مدیر کل زندان ها ی استان در این مراسم با اشاره به تاثیرات فعالیت های قرآنی و فرهنگی بر روان و جسم انسان، شرکت در این برنامه ها را باعث دوری از گناهان و زمینه ساز سعادت انسان برشمرد و بر بهره مندی حداکثری از این برنامه ها تاکید نمود.

مدیر کل زندان های استان با اشاره به اقدامات خوب فرهنگی و هنری در زندان ، طراحی روزنامه های دیواری برای مناسبت های مختلف را اقدامی ارزنده برشمرد و تشکیل گروه های نمایش، سرود و تواشیح در زندان بسیار خوب عنوان کرد.

جمشیدی در ادامه ضمن بازدید از قسمتهای مختلف زندان ، به صورت چهره به چهره و در یک نشست صمیمی با مددجویان دیدار کرده و به استماع مشکلات آنها پرداخت.

مدیر کل زندان های استان در ادامه از طرح های اخیر انجام شده عمرانی زندان مراغه از جمله آسایشگاه جدید سربازان، بند جدیددر حال احداث ، بهسازی حیاط و سالن بند۳ و محیط اداری بازدید نمود و در جریان فعالیت های مختلف زندان قرار گرفت.

مدیر کل زندان های استان همچنین در حاشیه این برنامه از محل احداث ساختمان جدید زندان مراغه بازدید نمود و در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.