مشکل ساختاری در اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در رعایت تراکم

صافی نیوز/  شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع رسمی تعیین تراکم واحدهای مسکونی در شهرها ضوابط و مقرراتی مقرر کرده است.

به گزارش صافی  به نقل از کارشناس معماری و شهرسازی شهرداری اردبیل، دراستان های مختلف ضوابط و مقررات احداث بنا را با تبصره هائی که کاملا در تضاد با ضوابط و مقررات مورد اشاره است تصویب و اجرا می کنند. این موضوع باعث شده که در صد تراکم هائی  بیش از ضوابط قانونی داده شود.

حمزه روحی تاکید کرد، مسائل و مشکلات متعدد شهری از جمله ترافیک عدم خدمات رسانی استاندارد از جمله آب برق گاز و فشار روی سیستم های خدمت رسانی مورد اشاره اعمال شود.

وی اشاره کرد: کشش معابر سطح سرویس معابر با توجه به تراکم اضافه شده کمتر شود.

وی افزود: سیما و منظر شهری خدشه دار عدم رعایت عدالت مقررات ملی نقض سطح خدمات رسانی دستگاه های خدماتی کاهش عدم تطابق سرانه ها با تعداد جمعیت حاصل خطرات غیرمترقبه از جمله زلزله آتش سوزی و … افزایش تاب آوری شهری کاهش و تعداد پرونده های ماده صد افزایش چشمگیری پیدا کند.

پیشنهاد می شود شورای عالی معماری و شهرسازی بر اجرای مصوبات و مقررات خود در مورد رعایت تراکم شهری اهتمام و موارد تخطی از آن را از طریق قانونی پیگیری نماید تا حقوق عامه بیش از این تضییع نشود.

انتهای پیام/