وزیر بریگزیت انگلیس:

منتظر واکنش اتحادیه اروپا هستیم

صافی - وزیر خروج از اتحادیه اروپا در انگلیس اظهار کرد که این کشور منتظر واکنش معتبر از سوی این اتحادیه به پیشنهادهای لندن درباره آینده روابط تجاری دو طرف است.

به گزارش پایگاه خبری صافی، به نقل از خبرگزاری رویترز، دومینیک راب، وزیر خروج از اتحادیه اروپا در انگلیس همچنین اظهار کرد: در جریان گردهمایی سالانه حزب حاکم محافظه‌کار، این تمایل میان اعضا وجود داشت که در این زمینه موضعی یکپارچه ارائه دهند.

وی تصریح کرد: انگلیس در جریان مذاکرات مربوط به خروج از اتحادیه اروپا از نگرش بسته پرهیز می‌کند.

وزیر بریگزیت انگلیس تصریح کرد، کشورش همواره از شنیدن پیشنهادهای دیگران به منظور کمک به خروج از بن‌بست در جریان مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا استقبال می‌کند.