«مهراوه شریفی‌ نیا» وسط کویر زاینده رود!

مهراوه شریفی نیا با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: درست وسطِ هراس از غرق شدن ایستاده‌ام و به سی و سه پل نگاه می‌کنم. وسطِ زاینده‌رود با تَرَک‌هایی شبیه کویر! عکس: احمدرضا شجاعی

مهراوه شریفی نیا با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: درست وسطِ هراس از غرق شدن ایستاده‌ام و به سی و سه پل نگاه می‌کنم. وسطِ زاینده‌رود با تَرَک‌هایی شبیه کویر!

عکس: احمدرضا شجاعی