صافی نیوز

گروه: لرستان
سیل در لرستان
صافی نیوز / در پی هشدار قرمز هواشناسی، لرستان باری دیگر به آغوش سیل می رود.
رضا عزتی
صافی نیوز / مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در جمع کارکنان حوزه آموزش متوسطه از برگزاری آزمون های شبیه ساز نهایی در بازه زمانی ۲۲ فروردین لغایت ۹ اردیبهشت در قالب سه آزمون استانی و دو آزمون کشوری مختص هر رشته خبر داد.