امام جمعه مراغه:

وابستگی و عدم پایبندی به حقوق بشر ویژگی بارز آل سعود است

صافی - امام جمعه مراغه گفت: وابستگی به آمریکا و غرب و نیز عدم پایبندی به حقوق بشر ویژگی بارز آل سعود است.

آیت الله محمدتقی پورمحمدی در خطبه های نماز جمعه مراغه افزود: آمریکا با حمایت از حکومت عربستان و برخی حکام وابسته عربی در جنایت علیه ملت های مسلمان منطقه شریک است.

وی ادامه داد: کودک کشی و جنایت علیه بشریت در کشورهای منطقه، بخشی از اعمال آمریکا با همکاری ایادی منطقه ای آن است.

وی اضافه کرد: دخالت در امور سایر کشورها و حمایت از دولت های متجاوز به سایر کشور از جمله عربستانی که در یمن علیه کودکان، زنان و مردم بی گناه مرتکب جنایت می شود برای آمریکا امری عادی شده است.

خطیب جمعه مراغه گفت: حکام آل سعود که از حمایت آمریکا برخوردار هستند، با وجود ادعای حقوق بشر حتی انتقاد یک نویسنده را بر نتابیدند و اکنون از سرنوشت وی خبری نیست.

آیت الله پورمحمدی افزود: آل سعود به این جنایت بسنده نکرده و حتی پیشنهاد رشوه چند میلیون دلاری به دولت ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر این واقعه را داده که با مخالفت آن کشور روبرو شده است.

وی ادامه داد: حمایت آمریکا از عربستان و کشورهای عربی منطقه در حالی انجام می شود که با سیاست ایران هراسی و با تحقیر کردن آن کشورها از آنان باج می گیرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه مدعیان حقوق بشر دنیا همواره در برابر جنایت های آمریکا و عربستان و سایر کشورهای وابسته سکوت اختیار می کنند.