رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی:

۱۷۵ شرکت فناوری در خراسان جنوبی فعال است

صافی - رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از وجود ۱۷۵ شرکت فناور در استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۲ شرکت دانش بنیان هستند.

محمدعلی ناصری شامگاه جمعه در نشست روسای دانشگاه های خراسان جنوبی با وزیر علوم اظهار داشت: هنر و صنعت پارک علم و فناوری در این استان، انسان سازی است.

وی از وجود ۱۷۵ شرکت فناور در استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۴۲ مورد دانش بنیان است و همچنین ۱۲ شرکت دانش بنیان را در قاین داریم و این توان را داریم به ۳ برابر افزایش دهیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با بیان اینکه مشکل اصلی ما تامین زیرساخت است بیان کرد: این امر در مناطق محروم جدی تر است و بسیاری از تسهیلات به شرکت ها نیز در صورت فراهم شدن زیر ساخت هایی مانند استقرار در مکان مناسب اعطا می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی نیز در این نشست تصریح کرد: بنیاد موسسه پژوهشی است و هدایت استعدادهای درخشان را بر عهده دارد.

سعید رضا احمدزاده از وجود ۲۱۳ دانشجوی مستعد خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین ۱۳۶ دانشجو و ۷۷ فارغ التحصیل داریم که از این ۱۳۶ دانشجو ۶۰ درصد مقیم هستند.

 بیشتر بخوانید: بنیاد ملی نخبگان یکی از بنیاد های بسیار موثر در خراسان جنوبی است

وی با بیان ۱۱۸ نفر از این ۲۱۳ نفر قصد خروج از کشور را دارند خاطرنشان کرد: همچنین ۱۶ نفر مهاجرت کردند و نرخ مهاجرت ۷٫۵ است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی گفت: درخواست ما از وزارت علوم این است که دانشگاه بیرجند را دانشگاه ماموریت گرا در حوزه نخبه پروری بدانند.

احمدزاده اظهار داشت: دانشگاه های استان توان نخبه پروری را دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.

فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان با محدودیت مواجه است

رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز در این جلسه اظهار داشت: امسال ۴۵ هزار دانشجو پذیرش کردیم و همچنین استان ما ۴۰ سال سابقه تربیت معلم دارد.

مهدی زاده با بیان اینکه صادرات استان ما معلم بوده است اما دانشگاه فرهنگیان ما نیازمند توجه است گفت: ساختمان های ما فرسوده و قدیمی است و مشکل کمبود فضای آموزشی و خوابگاه را داریم.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی با کمبود هیأت علمی مواجه هستیم تصریح کرد: همچنین فضای آموزشی ما با محدودیت مواجه است.

تعطیلی ۶ مرکز علمی کاربردی در خراسان جنوبی

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان تا سال گذشته ۱۵ مرکز علمی کاربردی در خراسان جنوبی داشتیم یادآور شد: تاکنون ۶ مرکز تعطیل شدند و یک مرکز در حال واگذاری به دانشگاه فنی و حرفه ای است.

فورگی نژاد با بیان اینکه در چند سال اخیر ضعف های نیز در دانشگاه وجود داشته است تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است این ضعف ها را پوشش دهیم.

وجود بیش از ۴ هزار نفر دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی ۴ هزار و ۲۱۷ نفر دانشجو دارد و نیروی انسانی کل مراکز ۱۰۵ نفر هستند که ۶۰ درصد قراردادی و مابقی رسمی هستند.

نخعی از وجود ۱۱ نفر هیأت علمی خبر داد و بیان کرد: وظیفه دانشگاه فنی و حرفه ای آموزش مهارت های فنی و حرفه ای است.

وی با بیان اینکه تاسیس رشته های کارشناسی اقدام خوبی در دانشگاه بود خاطرنشان کرد: امسال با افزایش رشته های کارشناسی امید به خانواده ها برگشته است.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ما کمبودهایی اعم از کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای آموزشی و غیره را داریم.

نخعی اظهار داشت: یکی از کمبودهای ما کمبود نیروی انسانی است چراکه در شهرستان طبس ۳۰۰ دانشجوی دختر داریم اما یک نیروی خانم نداریم که در این راستا باید چاره اندیشی شود.