صافی نیوز

برچسب: ابوالقاسم مقیمی

نیمه شعبان
صافی نیوز / تمام توان استانی و ملی برای پذیرایی از زائران نیمه شعبان قم به کار گرفته شده است.