صافی نیوز

برچسب: اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه

صافی نیوز / محمد تقی پور به عنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه معرفی شد.