صافی نیوز

برچسب: اسماعیل طالب پور

صافی نیوز / حسن پورعبدلی امیرخیزی به عنوان رئیس جدید رادیوشهر مراغه معرفی شد.