صافی نیوز

برچسب: انجمن مددکاران اجتماعی

نزاع خیابانی
صافی نیوز / رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به افزایش خشونت‌های خانگی و قتل‌های خانوادگی اشاره کرد و گفت: خشونت یکی از جرائمِ دارای اولویت در کشور است.