صافی نیوز

برچسب: جانباختگان هواپیما

صافی نیوز: سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از آماده تحویل بودن پیکر 61 نفر از جانباختگان سانحه هوایی خبر داد.