صافی نیوز

برچسب: جهانبخش محبی‌ نیا

صافی – وزیر امور خارجه گفت: ترامپ تلاش دارد اروپا را همراه کند، ما چشم امید به اروپا نداریم اما تلاش داریم ترامپ را منزوی کنیم.